International Education & Culture Programme

socratesPodziękowania za pracę przy realizacji międzynarodowego programu edukacyjnego Comenius pn. Blended learning w europejskich szkołach na platformie Moodle realizowanego we współpracy ze szkołami z Austrii, Włoch i Niemiec. W szczególności zaś za przygotowanie i udział w spotkaniu warsztatowym w Wiedniu w X.2008 r. oraz upowszechnianie informacji w środowisku lokalnym.

– Wicedyrektor jednej z lokalnych szkół średnich kształcących zawodowo –

 

Reklamy